TFS-sorteringen

Kontrollera – klassificera – förpacka!
Låter enkelt. Men i det här skedet är vår erfarenhet avgörande.

I flergångskretsloppet ställs höga tekniska och utseendemässiga krav på klädgalgarna. Därför garanterar vi högsta standard med vår kvalitetskontroll. Genom en optimal kombination av våra automatiska och manuella kontrollförfaranden kan den använda klädgalgen utan problem jämföras med en fabriksny. Klädgalgar och packmaterial som av utseendemässiga eller tekniska skäl inte kan återanvändas återförs i det anslutande demonterings- och förminskningsförfarandet till sekundärkretsloppet.

Vi är särskilt noggranna med att kontrollera klädgalgarnas tekniska funktion. Vi kalibrerar och förbättrar kontinuerligt våra kvalitetsrutiner, för att våra kunder alltid ska få felfria produkter. T.ex. kroken som allt ”hänger på”: Den måste tåla vikt och klara av transportfarandet. Därför är den valfria, patenterade ommonteringen av metallkroken viktig, för att utesluta skador under höghastighetssorteringen.

Per ulteriori informazioni su TFS

Lär dig mer om konceptet

Kontakta oss, vi hjälper gärna till.

Kontakt