TFS-kassering

Vårt RTS- (return to source) och RTU-funktionskretslopp (return to user) bygger på ett intelligent insamlings- och återföringskoncept för återanvändbara ”klädgalgar”.

Vår återtransport kör över hela Europa och erbjuder lämpliga kasseringsverktyg. Våra driftsställen anpassar sig till kundernas behov. På så sätt garanterar vi att vi alltid finns där du finns.

Klädgalgarna samlas in i funktionsoptimerade flergångsbehållare på Point of Sale och mellanlagras sedan i kundens centrallager i särskilda TFS-trailers. Våra TFS-lastbilar, eller vår utvalda, specialiserade logistikpartner, hämtar sedan dessa i rätt tid. Med den enskilda kundens behov i centrum utförs vårt egenutvecklade funktionskretslopp perfekt med ekonomiska lösningar.

Per ulteriori informazioni su TFS

Lär dig mer om konceptet

Kontakta oss, vi hjälper gärna till.

Kontakt