Logistik

"Man behöver bara ett par flygplan, transportband, motorfordon och bra folk överallt som vet exakt när och var de ska göra sitt bästa. Det är det som är logistik."

Immo Dubies, tysk journalist (FAZ)

Vi menar inte att vi behärska alla logistiska processer, men vi kan hävda att vi utvecklar och omsätter bästa möjliga logistik i den direkta och indirekta leveranskedjan för klädgalgar för alla våra systempartner. Dina krav på service och tjänsteutövning är vår måttstock för att göra klädgalgens kretslopp ekonomiskt. Och om vi får så gör vi det ännu lite bättre.

Per ulteriori informazioni su TFS