TFS-distribution

Just på detta område är kostnadsminimeringen en mycket viktig faktor.

Leveransen och lagringen av klädgalgar kostar mycket och kräver kontinuerliga kontroller och begränsningar. Det börjar redan med rätt leveranskartong som utnyttjar utrymmet till max. samtidigt som den klarar av de logistiska uppgifterna. Transportkedjan analyseras noggrant av oss.

För att minska kostnaderna planerar och organiserar vi alltid så korta transportvägar som möjligt. Genom våra åtta lokalkontor och våra direktkontaktpartner är vi otroligt flexibla och kan dessutom agera från det ekonomiskt bästa lämpade kontoret. Transporttiden från försändelse till varuleverans förkortas betydligt.

Per ulteriori informazioni su TFS

Lär dig mer om konceptet

Kontakta oss, vi hjälper gärna till.

Kontakt