Třídění TFS

Kontrola – třídění – balení!
To zní jednoduše. Ale právě zde je rozhodující naše know how.

V oběhovém vratném systému jsou na ramínka na šaty kladeny vysoké technické a estetické nároky. Proto prostřednictvím našeho řízení kvality garantujeme tu nejvyšší úroveň. Díky optimální kombinaci našich automatizovaných a manuálních kontrolních procesů vyhovují použitá ramínka na šaty ve srovnání s novými přímo z výroby naprosto bez problémů. Ramínka na šaty a průvodní materiály, které již nelze znovu použít z estetických nebo technických důvodů, jsou v připojených třídicích separačních a dezintegračních procesech předávány k recyklaci druhotných surovin.

Z naší strany je velmi pečlivě posuzována zejména technická funkce ramínka na šaty. Pro garantování bezvadného produktu pro naše zákazníky nepřetržitě podněcujeme a zlepšujeme naše řízení kvality. Například háček, na kterém všechno „visí“. Musí být dostatečně zatížitelný a vyhovět požadavkům dopravní techniky. Proto je pro vyloučení negativních vlivů vysokorychlostních třídičů důležitá volitelná patentovaná refixace kovového háčku.

Informace o podniku

Další informace o konceptu

Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

Kontakt