HEDEFİMİZ, VİZYONUMUZ, DEĞERLERİMİZ

Şirket Hedefimiz

TFS, sorumluluk bilinciyle hareket eder ve malzeme sistem dolaşımları ve buna bağlı sektörler için hizmet endüstrisinde uzun vadeli ve karlı bir büyümeye yatırım yapar. Bunun için ihtiyaçları tespit etmek ve müşterilerimizin ve geleceğin piyasalarının taleplerine uygun ürün ve hizmetleri sunmak ve çevremizi korumak zorundayız.

Geleceğe Bakışımız

Biz, malzeme sistem dolaşımları için uluslararası öneme sahip bir hizmet şirketi olmak istiyoruz.

Bunun için şu konularda tanınmak istiyoruz:

 • Çalışanlarımız mükemmel iş yaparlar,
 • ürünlerimiz ve hizmetlerimiz yüksek kalitelidir,
 • çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini koruruz,
 • toplumsal hayata aktif bir şekilde katılırız,
 • çevre bilinciyle hareket eder ve yaşanabilir bir çevrenin muhafazası için çalışırız,
 • ekonomik olarak başarılıyız ve sürekli büyüyoruz.

Uluslararası çalışma alanlarıyla, kişisel görevlerle ve mesleki gelişim imkanlarıyla kalifiye elemanlar için çekici olmak isteriz. Açık iletişimin ve dostça işbirliğinin olduğu bir ortamda çalışır ve risk üstlenmeyi ve girişimci düşünceyi destekleriz.

Piyasaya uyum sağlar, kaliteli ürünler ve hizmetler sunar ve destekler, müşterilerimizle ve diğer ticari ortaklarımızla ilişkilerimizi geliştiririz. Ürün ve hizmet geliştirmede yenilikçi bir şekilde öncü bir rol üstlenerek pazarlarımızı genişletiriz

Pazarımızda öncü bir rol üstleniriz. Çevre konularını, çalışanlarımızı ve müşterilerimizi destekleriz.

Değerlerimiz

Dürüstlük

Tüm faaliyetlerimizde dürüst ve adaletliyiz ve güvenilir davranışlara önem veririz.

Bunları, her zaman:

 • kanunlara uyarak,
 • değerlerimizi tutarlı bir şekilde koruyarak,
 • ilişkide olduğumuz milletlerin kültürlerine ve özelliklerine saygı duyarak,
 • açık olarak ve karşılıklı güven ve saygı göstererek ulaşırız.

İnsanlar

Her insanın onuruna ve hakkına saygı duyarız. Bireysel ve müşterek davranışlarımız ve çalışanlarımızın mükemmel becerileri ve icraatları, bize rekabet avantajları sağlar.

Buna:

 • kaliteli personel alarak, eğiterek ve çalışmaya ve icraat yapmaya hazır personelimizi destekleyerek,
 • fırsat eşitliği için gayret ederek,
 • çalışanlarımızın memnuniyetlerini sağlayacak ve kendilerine güveni artıracak çalışma ortamı hazırlayarak,
 • herkese kabiliyetini tümüyle ortaya koyma imkanı tanıyarak,
 • çalışanlarımızı överek, ödüllendirerek ve kalıcı icraatlara teşvik ederek,
 • insan haklarına saygı duyarak, çocukların çalıştırılmasına, angaryaya, sömürüye ve insan onuruna yakışmayan işyerlerine karşı çıkarak ulaşırız.

Çevre, Sağlık, Güvenlik

Çevremizi, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumayı taahhüt ederiz Aynı taahhüdü çalıştığımız şehirler ve beldeler için de veririz.

Buna:

 • ulaşılabilir çevre standartlarını gerçekleştirerek ve kaynakları koruyarak,
 • çevre koruması için daha iyi imkanlar geliştirerek,
 • insani ve kaza riski olmayan iş alanları yaratarak ve onları koruyarak,
 • geniş şekilde bilgilendirerek ve ürünlerimizin güvenle kullanılmasını sağlayarak,
 • kaza ve acil durumlara daima hazırlıklı olarak,
 • çalışanlarımız için sağlık tedbirlerini destekleyerek ulaşırız.

Teknoloji

Teknoloji, bizim için başarının diğer bir anahtarıdır.

Buna:

 • yeni teknolojiler geliştirerek, satın alarak ve genişleterek,
 • gelişimci teknolojiyi tutarlı şekilde uygulayarak ulaşırız.

İş İlişkileri

Karşılıklı fayda sağlamak için müşterilerimizin taleplerine uymayı taahhüt ederiz.

Buna:

 • müşterilerimizin taleplerine uyarak,
 • yüksek kalitede ürün ve hizmet sunarak,
 • ticari ortaklarımızın menfaatlerini daima dikkate alarak ulaşırız.

İlerleme

Kendimizi sürekli geliştirmeye hazırız ve her göreve talibiz.

Buna:

 • yeniliği mümkün kılarak, destekleyerek ve ürünlerimizin, hizmetlerimizin, üretim sürecimizin ve sistemimizin sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunarak,
 • çalışanlarımızı kalite sürecine aktif bir şekilde katarak,
 • iş alanları alanları satın alarak ve genişleterek,
 • verimimizi artırarak ve daima tasarruflu hareket ederek,
 • ortak hedeflerimizi ve beklentilerimizi herkesin anlayabileceği şekilde tanımlayarak ve iletişim kurarak,
 • meydan okuyan ve çekici iş alanları kurarak,
 • takım çalışması, iletişim ve yeniliği destekleyerek,
 • organizasyonla ilgili süreçlerin verimliliğini değerlendirerek
 • şirket pratiklerimizi ve kurallarımızı optimize ederek ulaşırız.

Hedeflerimiz ve Stratejilerimiz

Hedeflerimiz ve stratejilerimiz, geleceğe bakışımıza ve değerlerimize uygundur.

Hedeflerimiz altı unsurdan oluşur:

1. Büyüme

Çalışanlarımıza ve ticari ortaklarımıza uzun vadeli ve iyi bir işbirliği sağlayacak büyüme oranlarına ulaşmak isteriz.

Var olan şirketimizi büyüteceğiz ve yeni şirketler kurarak, başka şirketleri satın alarak ve onlara katılarak uluslararası yeni iş alanları ekleyeceğiz.

2. Rantabilite

ket ortaklarımızda bir değer artışına katkıda bulunmak ve sermaye kullanım masraflarından daha yüksek bir uzun vadeli sermaye karlılığı elde etmek istiyoruz.

Bu hedefe, süreçlerimizi, teknolojimizi ve yönetim davranışlarımızı sürekli iyileştirerek ulaşacağız. Bunu sağlarken özellikle ticari ortaklarımızın taleplerine uyum sağlarız. Burada kendimizi en güçlü rakiplerimizle ölçeriz.

3. Uluslararası Perspektifler

Cirosunun % 50 sini Federal Almanya dışından elde eden uluslararası bir hizmet endüstrisi olmak isteriz.

Gelecekte de uluslararası bir strateji takip ederiz ve uluslararası perspektifi olan, tecrübeli personel kadrosuna sahip global bir organizasyon geliştiririz.

4. Yenilikçi Ürünler / İş Alanları

Gelecek 10 yıl içinde ciromuzun % 25 ini yeni ürünlerden elde etmek istiyoruz.

Piyasaya uygun teknolojilerin geliştirilmesini destekliyoruz ve inovatif ve tasarruflu süreçlerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında öncü bir rol oynayacağız.

5. İnsanlar

Kalifiye çalışanlardan oluşan uluslararası bir temel oluşturuyoruz ve geniş bir takım ruhu ve aktif katılım sağlayan arkadaşça bir çalışma ortamı yaratıyoruz.

Bu, çalışanlarımızı bağımsız çalışmalarında ve şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesine başarılı bir şekilde katkıda bulunmalarında güçlendirir. Takım çalışmasını ve kişisel inisiyatifleri desteklemek için, rekabet şartlarına uygun bir ücret ve çekici bir takdir sistemi sunuyoruz.

6. Çevre, Sağlık ve Güvenlik

Biz, toplumun sorumluluk duygusuna sahip bir üyesiyiz.

Çevreyi korumayı, çalışanlarımızın, ürünlerimizi kullananların ve çalıştığımız beldelerin sağlıklarını ve güvenliklerini korumayı taahhüt ederiz.

Kazasız iş alanları yaratmak ve çevre kirliliğini önlemek için stratejiler ve planlar geliştiririz. En katı çevre ve güvenlik standartlarına uyarız. Ürünlerimizin, hizmetlerimizin güvenliğini ve onların müşterilerimiz tarafından sorumlulukla kullanılmalarını garanti ederiz. Ürün inovasyonlarımız, korunan bir çevre, yüksek müşteri memnuniyeti, memnun personel ve uzun vadeli ticari ortaklar için, kaynakların kalıcı bir şekilde daha iyi kullanılmasını sağlayacaktır.