TFS-competentie

Wij leveren altijd op tijd.

Door onze optimaal op elkaar afgestemde processen, waarbij alle fases binnen het traject van aankoop in de kledingwinkel tot het moment van levering bij de fabrikant perfect worden doorlopen, zijn wij voor onze klanten een 100% betrouwbare partner. Omdat wij via onze diverse vestigingen en onze plaatselijke aanspreekpunten onze diensten wereldwijd aanbieden, zijn wij steeds in staat om volledig in het belang van de klant te handelen. Concreet betekent dit dat wij wereldwijd beschikbaarheid op korte termijn en geheel volgens de wensen en behoeftes van onze klanten kunnen garanderen.

Daarbij zijn wij ons steeds bewust in welk belangrijke mate de menselijke factor bijdraagt tot succes. Uitgaande van ons principe dat de wensen en behoeftes van de klant voorop staan, leveren tevreden medewerkers blijvend een belangrijke bijdrage aan het slagen van ons succesvolle zakelijke concept. Van streven naar succes kan alleen sprake zijn indien motivatie, betrokkenheid en knowhow verbonden worden met plezier in het werk. Openheid en respect ten opzichte van mens en natuur zijn andere basisprincipes waarop het TFS-beleid is gebaseerd.

Meer informatie over het TFS

Lees meer over het concept

Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Contact