Het TFS informatie­management

Open communicatie zorgt voor vertrouwen en bevestigt onze serieuze en zorgvuldige wijze van zakendoen en handelen, hetgeen wij als dienstverlenend bedrijf heel belangrijk vinden.

Wij streven ernaar om voor alle betrokkenen, van onze klanten tot onze partners, niet alleen een zakelijke partner maar ook een persoonlijke gesprekspartner te zijn. Uiteraard vindt de informatie-uitwisseling ook online plaats. Door speciaal ontwikkelde software en platforms hebben wij de mogelijkheid om informatie snel beschikbaar te stellen en te ontsluiten.

Juist internationaal is de mogelijkheid om online te communiceren heel belangrijk. Bijvoorbeeld bij het traceren van orders of bij de ontsluiting van informatie buiten de gebruikelijke kantooruren. Zo is steeds real-time informatie over de afzonderlijke procedures beschikbaar. Daarom streven wij zowel intern als extern naar een consequente en vooral zinvolle communicatiefilosofie.

Meer informatie over het TFS

Lees meer over het concept

Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Contact