Maastricht, Hollanda

Maastricht / Limburg / Hollanda.

Traiectum ad Mosam (lat.) ve Mosae Traiectum (lat.), anlamsal olarak Maas üzerindeki köprü demektir. Bu, Maastricht şehrinin adı için en muhtemel kaynaktır. Maas nehri etrafındaki Maastricht, yaklaşık 121.000 nüfusa ve yaklaşık 60 km² yüzölçümüne sahiptir.

Yönetim ve tedarik merkezi olarak Maastricht, Hollanda taşra bölgesi Limburg’un başkentidir. Maastricht, Romalılar’dan bu yana Fransız / Valon izleri olan bölgesel ve çok kültürlü bir merkezdir ve aynı şekilde komşuları Belçika ve Almanya’ya olan yakınlığıyla şekillenmiştir. Maastricht Üniversitesi, verilen eğitim ve kültür imkanlarını ve sayısız dinlenme yeri imkanlarını severek kullanan birçok uluslararası öğrenciyi cezbeder. Eski şehir merkezi ve alışveriş merkezleri, yerli ve yabancı misafirleri kısmen kaliteli alışveriş imkanlarıyla alışverişe davet eder.

Beatrix limanı bağlantısıyla Maastricht, Maas ve Albert kanallarının gemi yolu bağlantıları üzerindedir. Önemi oldukça azalmış olsa da Brüksel-Lüttich-Maastricht-Heerlen-Eindhoven demiryolu da önemlidir. Daha önemlisi, A2’ye (Amsterdam-Lüttich) ve Aachen yönünde A79/76’ya otoyol bağlantısıdır. Maastricht-Aachen Havaalanı altyapı olarak ikincil öneme sahiptir; ancak bazı tatil bölgelerine doğrudan uçuş imkanı sunar.

Yaklaşık M.Ö. 500 yıllarında Keltler’in ilk yerleşmesinden olan Maastricht cazip bir turizm merkezidir. 2500 yılı aşkın tarihinde birçok önemli olay, birçok tarihi eserleri ve kültür zenginlikleriyle değişik etnik grupların etkileri ve çeşitliliği bol doğa, bir şehir gezisi için veya bisiklet veya yat ile uzun bir tatil için görmeye değer bir hedef noktasıdır.