Om oss

Sedan 1990 arbetar TFS - global hanger management GmbH som tjänsteföretag med klädgalgar. Det som TFS-gruppen i dag erbjuder och gör var en lång process med höjder och djup, med svåra och roliga utvecklingssteg för affärspartner, medarbetare och alla människor i TFS omkrets.
Inte alltid perfekt, men alltid med stort hjärta och med en mission att göra arbetet med klädgalgar lättare.

På den här tidslinjen finns några av milstolparna i vår företagsutveckling:


i går, i dag, i morgon

Företagsutveckling

29.10.1990

TFS Textil Finishings Service GmbH

Huvudföretaget grundas i den nordsachsiska staden Nordhorn.

1995

Fam. Bode ansluter sig

Den 1 januari 1995 övertog Bernhard, Berd Gerrit och Hermann Bode 75 % av andelarna i TFS Textil Finishing Service GmbH. Motiverade av tanken på att inte återvinna eller kassera en produkt, utan att använda den igen och på så sätt göra något både ekonomiskt och ekologiskt vettigt har de nya delägarna utformat tjänstespektrumet för flergångsgalgar fram tills idag, och alltid drivit företaget framåt med innovationer.

1996

Fullständigt övertagande

I början av 1996 tog familjen över resterande 25 % av företaget.

1996

T.F.S. International s.r.o

Det första självständiga dotterbolaget utomlands grundas i Sokolov (Tjeckien) med ett driftsställe i Libavske Udolí.

1998

Flytt till Otovice (Karlovy Vary)

Driftsstället flyttas från Libavske Udolí till Otovice (Karlovy Vary).

2000

TFS global hanger management GmbH

Firman ombildas till TFS global hanger management GmbH med målet att lyfta fram företagets syfte och marknad i namnet.

2000

TFS (UK) Ltd.

Det självständiga engelska dotterbolaget grundas i Woking. I dag finns företaget i Leicester. TFS (UK) Ltd är i dag kontakt- och affärspartner för alla brittiska kunder och deras utlandsverksamhet.

2000

TFS global hanger management s.l.

Grundades i katalanska Barcelona. Förutom att ta hand våra kunder på den iberiska halvön driver företaget en egen sortering för klädgalgar.

2001

Flytt till Aš

Efter en storbrand i Otovice som förstörde hela sorterings- och lagerhallen byggdes verksamheten upp igen i Aš.

2005

Flytt till Dolní Rychnov

Flytten till de provisoriska lokalerna i Aš avslutades med att sorteringen återupptogs Dolní Rychnov.

2005

Sorteringsmaskin

Den första helautomatiska klädgalgessorteringsanläggningen tas i drift i Nordhorn.

2006

Ändring av företagsstrukturen

31.12.2005 lämnade Bernard Bode företaget helt.

2007

Corelog s.r.o.

Det 100 %-iga dotterbolaget till T.F.S. grundas. International s.r.o för beredning och bearbetning av användbara material från klädgalgessorteringen.

2007

Flytt från Barcelona till Fontanar

Firmans säte flyttar och ett driftsställe upprättas i Fontanar.

2008

BHS Bohemian Hanger Sorting s.r.o.

Sorteringen och klassificeringen av klädgalgarna outsourcas till ett 100 %-igt dotterbolag till T.F.S: International s.r.o.

2008

LKS Limburgse Kleerhanger Sorteerbedrijf B.V.

Det nederländska dotterbolaget till TFS - global hanger management GmbH grundas i Eijsden. I september 2008 tar företaget upp driften.

2009

Flytt till Leicester

För att bättre kunna möta kundernas logistiska krav flyttas leveranslagret och företagssätet för TFS (UK) Ltd. till Leicester.

2010

Flytt till Cheb

Driftsstället och företagssätet flyttas till Cheb. Det aktuella sätet ger företaget möjlighet att utveckla moderna tekniska lösningar och sin infrastruktur.

2011

TFS global hanger management SK s.r.o.

Det slovakiska 100 %-iga dotterbolaget till T.F.S. International s.r.o., grundas i Bratislava (Slovakien).

2011

TFS Global Aski Ve Diş Tic. LTD.

Det turkiska 100 %-iga dotterbolaget grundas och tas i drift i Istanbul.

2011

CPF Classificacion de perchas Fontanar S.L.

Sorteringen och klassificeringen av klädgalgarna outsourcas till ett självständigt 100 %-igt dotterbolag till TFS - global hanger management s.l.

2012

Flytt till Maastricht

Sorteringsdriften LKS Limburgse Sorteerbedrijf B.V. från Eijsden till Maastricht.