Gegevensbescherming

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse. Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoek aan onze website. Daarom vragen wij uw aandacht voor onderstaande informatie:

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

U heeft in principe toegang tot onze websites zonder dat wij daarvoor persoonsgegevens van u opvragen. Persoonsgegevens worden alleen geregistreerd voor zover u deze ten behoeve van contactopname door ons of door bedrijven, waarvoor dit in het kader van uw aanvraag nodig is, in het aanvraagformulier verstrekt. Deze gegevens worden zonder uw nadrukkelijke toestemming alleen gebruikt voor de afhandeling van uw aanvragen en voor de contactopname in verband met het opstellen van de offerte of eventueel het sluiten van een overeenkomst. Na volledige uitvoering van de overeenkomst worden uw gegevens met inachtneming van de fiscale en wettelijke bewaartermijn opgeslagen. Na afloop van deze termijn worden uw gegevens gewist.

Beschikbaarstelling van uw persoonsgegevens aan derden.

Persoonsgegevens worden nooit verkocht aan of aan derden ter beschikking gesteld. Met uw persoonsgegevens wordt steeds op zeer verantwoorde wijze omgegaan.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van uw website mogelijk maken. De door de cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd aan een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitanten op te stellen en om verdere diensten in verband met het gebruik van de website en van internet aan te bieden. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden ter beschikking stellen, voor zover dit wettelijk wordt voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen enkel geval uw IP-adres met andere gegevens van Google combineren. U kunt de installatie van cookies voorkomen door een bepaalde instelling in uw browser software; wij maken er echter op attent dat u dan eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door gebruikmaking van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verkregen gegevens door Google op boven omschreven wijze en voor de boven vermelde doeleinden.

Met het oog op de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen maken wij erop attent dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de uitbreiding "_anonymizeIp()" en dat daarom IP-adressen alleen in verkorte vorm verder verwerkt kunnen worden. Dit om te voorkomen dat deze gegevens direct in verbinding kunnen worden gebracht met de betreffende persoon.

U heeft te allen tijde het recht en de mogelijkheid om verkrijging en gebruik van uw IP-adres door Google Analytics voor de toekomst onmogelijk te maken: Browser-Add-on ten behoeve van deactivitatie van Google Analytics

Verdere informatie en contacten

U heeft recht op gratis informatie over uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen evenals recht op eventuele correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Bij verdere vragen omtrent de verzameling, verwerking of gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. Dit zelfde geldt voor informatie, blokkering, verzoeken tot wissen en correctie van uw persoonsgegevens en voor het intrekken van verleende toestemmingen. Het contactadres vindt u in het colofon.

Versie: 26-08-2013