O nás

Společnost TFS global hanger management GmbH je činná od roku 1990 jako podnik služeb v oblasti zajištění ramínek na šaty.

To, co dnes skupina TFS - Gruppe představuje a koná, byl dlouhý proces s mnoha výkyvy, bolestivým i radostným vývojem jak pro obchodní partnery, zaměstnance, tak i všechny ostatní kolem TFS. Ne vždy perfektně, ale vždy s celým srdcem se skupina stále snaží trochu zlepšit pro všechny zúčastněné práci kolem ramínek na šaty.

Některé z důležitých bodů vývoje naší společnosti můžete vyčíst z následující časové osy:


Včera, dnes, zítra

Vývoj společnosti

29.10.1990

TFS Textil Finishings Service GmbH

Založení kmenového podniku v dolnosaském Nordhornu.

1995

Vstup rodiny Bode

K 1. lednu roku 1995 převzali Bernhard, Bernd Gerrit a Hermann Bode 75% podílů společnosti TFS Textil Finishing Service GmbH. Motivováni představou produktu, který není po použití nutné předat k recyklaci nebo dokonce jen tak vyhodit, ale který lze znovu využít a může tak fungovat nejen ekonomicky, ale i účelně ekologicky, položili noví společníci základy dnešního rozsahu služeb vratných ramínek a jsou stále poháněni vpřed touhou po inovaci.

1996

Úplné převzetí

Začátkem roku 1996 převzala rodina i zbývajících 25% podílu ve společnosti.

1996

T.F.S. International s.r.o

Založení první samostatné zahraniční společnosti v Sokolově (Česká republika) s provozem v Libavském Údolí.

1998

Přesun provozu do Otovic (Karlovy Vary)

Přeložení provozu z Libavského Údolí do Otovic (Karlovy Vary).

2000

TFS global hanger management GmbH

Změna názvu společnosti na TFS global hanger management GmbH s cílem výraznějšího upozornění na účel a oblast aktivity podniku v jeho názvu.

2000

TFS (UK) Ltd.

Založení samostatné anglické dceřiné společnosti v anglickém Wokingu. Dnes je sídlo společnosti v Leicesteru v střední Anglii. Společnost TFS (UK) Ltd. je dnes kontaktním a obchodním partnerem všech britských zákazníků a jejich zahraničních operací.

2000

TFS global hanger management s.l.

Založení bylo realizováno v katalánské Barceloně. Kromě podpory našich zákazníků na Iberském poloostrově provozuje podnik i vlastní třídírnu ramínek na šaty.

2001

Přesun do Aše

Po požáru v Otovicích, který skončil úplným zničením třídící a skladové haly, byl provoz znovu vybudován v Aši.

2005

Přesun do Dolního Rychnova

Přesun do provizorního provozu v Aši končí převzetím třídícího provozu v Dolním Rychnově.

2005

Třídicí stroj

Uvedení prvního, částečně automatizovaného zařízení na třídění šatních ramínek do provozu v sídle mateřské firmy v Nordhornu.

2006

Změna struktury společnosti

K 31.12.2005 ze společnosti úplně vystupuje pan Bernhard Bode.

2007

Corelog s.r.o.

Založení 100% dceřiné společnosti T.F.S. International s.r.o. pro přípravu a zpracování surovin z třídění ramínek na šaty.

2007

Přesun z Barcelony do Fontanaru

Přeložení sídla firmy a výstavba provozu ve Fontanaru.

2008

BHS Bohemian Hanger Sorting s.r.o.

Pro třídění a klasifikaci ramínek na šaty je vyčleněna samostatná 100% dceřiná společnost T.F.S. International s.r.o.

2008

LKS Limburgse Kleerhanger Sorteerbedrijf B.V.

Založení nizozemské dceřiné společnosti TFS global hanger management GmbH v Eijsdenu. V září 2008 zde podnik zahajuje provozní činnost.

2009

Přesun do Leicesteru

Aby bylo možné vyjít britským zákazníkům lépe vstříc co se týká logistiky, byly sklad dodávek a sídlo společnosti TFS (UK) Ltd. přesunuty do Leicesteru.

2010

Přesun do Chebu

Přeložení provozu a sídla firmy do Chebu. Dnešní sídlo umožňuje společnosti do budoucna moderní možnosti technického rozvoje a rozvoje infrastruktury.

2011

TFS global hanger management SK s.r.o.

Založení slovenské 100% dceřiné společnosti T.F.S. International s.r.o. v Bratislavě (Slovenská republika).

2011

TFS Global Aski Ve Diş Tic. LTD.

Založení a uvedení do provozu turecké 100% dceřiné společnosti v Istanbulu.

2011

CPF Classificacion de perchas Fontanar S.L.

Pro třídění a klasifikaci ramínek na šaty je vyčleněna samostatná 100% dceřiná společnost TFS global hanger management s.l..

2012

Přesun do Maastrichtu

Přeložení třídicího provozu společnosti LKS Limburgse Sorteerbedrijf B.V. z Eijsdenu do Maastrichtu.