Maastricht v Nizozemsku

Maastricht / Limburg / Nizozemsko

Traiectum ad Mosam (lat.) a Mosae Traiectum (lat.) doslova most přes řeku Maas. To je zřejmě nejpravděpodobnější původ jména města Maastricht. Leží na řece Maas a na zhruba 60 km² je domovem pro cca 121 000 obyvatel.

Maastricht, jako správní a hospodářské centrum, je hlavním městem nizozemské provincie Limburg. Již od dob Římanů je Maastricht regionálním a multikulturním centrem s francouzskými / valonskými vlivy a zároveň je díky poloze vůči svým sousedům v Belgii a Německu formován i jejich vlivem. Univerzita Maastricht přitahuje mnoho zahraničních studentů, využívajících s potěšením nejen nabízené možnosti vzdělání, ale i širokou nabídku kulturních akcí a možností rekreace. Staré město a nákupní centra lákají k nákupu jak místní, tak i zahraniční hosty svou bohatou nabídkou, zčásti zaměřenou i na náročné zákazníky. Připojen přístavem Beatrixhafen leží Maastricht na plavebních trasách řeky Maas a Albertova kanálu. Za zmínku rovněž stojí železniční trasa Brusel-Lutych-Maastricht-Heerlen-Eindhoven, jejíž význam ale v posledních letech klesá. Důležitější je spojení s dálnicí A2 (Amsterdam-Lutych) a A79/76 do Aachen. Letiště Maastricht-Aachen-Airport má spíše lokální význam v rámci infrastruktury, ale přesto nabízí přímé lety do několika oblíbených prázdninových destinací.

Maastricht, se svým původně již keltským osídlením z dob okolo roku 500 př. n. l., je oblíbeným cílem turistů. Celá řada historicky významných událostí z více než 2 500-leté historie, vliv různých národů, které vybudovaly řadu historických a kulturních památek, stejně jako pestrá krajina, to vše je vděčným cílem jak cest za památkami, tak i delších cyklistických nebo jachtařských pobytů.