Bratislava na Slovensku

Bratislava / Bratislavský kraj / Slovensko

KKeltové, Římané, Avaři, Němci, Maďaři, Židé a Slováci byli hlavními etniky, která určovala dějiny slovenského hlavního města Bratislava. Proměnlivé dějiny, které ukazují pozoruhodný význam tohoto města v průběhu mnoha epoch, ať už jako hlavního města Uherského království (1536-1783 a 1848), jako hlavního města Slovenského státu (1939-1945), hlavního města Slovenské socialistické republiky (SSR 1968), v rámci ČSSR (1990-1992) a konečně jako hlavního města dnešní Slovenské republiky (od r. 1993), zanechaly své hospodářské a kulturní stopy. Význam tohoto města a jeho blízkost a propojení s Vídní umožnily již před staletími vzniknout administrativním, kulturním a hospodářským strukturám a jejich dalšímu vývoji. V hlavním městě se jako ve slovenském centru nachází všechny důležité politické a kulturní instituce.

Bratislava se nachází nedaleko trojmezí Slovenska, Rakouska a Maďarska a pouhých 62 kilometrů od českých hranic. Žádné jiné hlavní město na světě není situováno v takovéto blízkosti vůči svým sousedům. Tři čtvrtiny města jsou položeny v nížině podél Dunaje a poslední čtvrtina se rozkládá na výběžcích Karpat. Kontinentální klima ovlivňuje suchá a teplá léta. 20° C je typická denní teplota od května do září.

Hlavní město s cca 410 000 obyvateli na 367 km² nabízí jako cíl cesty spoustu možností. Staré město s jeho kulturními atrakcemi, řeka Dunaj, parky a jezera umožňují poutavý, rozmanitý a zajímavý program během kterékoliv roční doby.

Bratislava byla odjakživa hospodářsky významná. Po politických změnách konce 80. let dvacátého století město opět rychle přitáhlo důležité mezinárodní společnosti. Tento vývoj je umocňován existencí místních univerzit, které dnes přitahují mnoho zahraničních společností z oblasti služeb a hi-tech.